در این سناریو قصد داریم نحوه ای ارتباط بین آی پی فون های نیوراک با گیت وی های FXO نیوراک را بدون نیاز به رجیستر شدن  آی پی فون ها در مرکز تماس به صورت مستقل با گیت وی بیان کنیم.

در سناریو پیش رو فرض شده است که 4 تلفن آی پی و یک گیت وی FXO داخل یک LAN باشند.انتظارات ما از سیستم برای برقراری ارتباط به شرح ذیل میباشد:

هرتماس ورودی از پورت n وارد و هر تماس خروجی از همان پورت خارج میگردد(به عنوان مثال هر تماس ورودی به پورت 1 وارد و از همان پورت خارج میگردد)

به این منظور باید آی پی تلفن ها و گیت وی به صورت استاتیک تنظیم گردد به عنوان مثال به صورت زیر در نظر میگیریم:

1ip

مراحل پیکربندی به شرح زیر میباشد:

ابتدا فرض شده که داخلی های آی پی فون به ترتیب 801,802,803 ,804 میباشد.مراحل کار را برای  آی پی فون 1 به طور کامل شرح داده میشود.برای باقی آی پی فونها نیز همین مرحله باید انجام گردد:

 به شکل زیر توجه فرمایید: در این قسمت ما برای بخش روتینگ آی پی فون 1 تعریف کردیم که زمانی که این آی پی فون شماره 802 را شماره گیری کند تماس به 192.168.5.22 منتقل شود بنابراین آی پی فون شماره 2 زنگ میخورد. همین منوال نیز  برای شماره های 803 ,804 هم صدق می کند.در خط 4 نیز روتینگ [7,9-0,1] بدان معناست که وقتی شماره گیری که توسط آی پی فون شماره 1 انجام شود با شماره های صفر,یک تا هفت و با 9 شروع شود ,تماس به آی پی گیت وی که همان 192.168.5.20 است منتقل شود.


2ip

 در مرحله بعدی اقدام به تنظیم گیت وی مینماییم:

بعد از تنظیم آی پی گیت وی در بخش network آن و انتخاب حالت static به قسمت routing-->routing table رفته و خط های زیر را اضافه میکنیم:

3ip_min

در خط 1 و 5 گفته شده که هر تماسی از آی پی فون شماره 1 ارسال شده مستقیم به پورت شماره 1 ارسال شود و برعکس هر تماس که به پورت شماره 1 گیت وی وارد شده مستقیما به آی پی فون یک ارسال گردد(برای باقی آی پی فون نیز به خط های بعدی را اضافه میکنیم

در مرحله بعدی وارید قسمت line-->trunk شده و تغییرات زیر را اعمال میکنیم:

4ip_

 در این قسمت در بخش binding به ترتیب پورت شماره 1 را به داخلی 801. شماره 2 را به داخلی 802 و به ترتیب برای مابقی داخلی ها اختصاص می دهیم.

برای دریافت آموزش کامل این مقاله به سامانه شرکت فراسا تیکت بزنید: support.newrocktech.ir