در این آموزش قصد داریم به نحوه  ایجاد ارتباط ترانک  مرکز تماس الستیکس و مرکز تماس سخت افزاری نیوراک بپردازیم:

1-وارد پنل وب الستیکس شده و یک Trunk مطابق با شکل زیر میسازیم:

trunk_elastix

2-سپس در Outbound route یک Route مطابق با شکل زیر میسازیم.همانطور که درشکل زیر میبینید در کادر اول 5xx برای ارتباط با داخلی های مرکز تماس نیوراک و در خط بعد از .66 به منظور دسترسی به  خط های شهری مرکز تماس نیوراک با پیش شماره 66 استفاده کردیم:

outbound_route

3-حال وارد پنل مرکز تماس نیوراک شده و در بخش Basic>Dialing Rule برای تماس های خروجی ,پیش شماره به همراه حالت Routing را انتخاب می کنیم:

dialing_rule

4-در بخش Multisite میبایست مطابق با شکل زیر تنظیمات را انجام دهیم.IP هر دو مرکز تماس  را وارد میکنیم.در Extention prefix/ digits رنج داخلی های موجود در هر دو مرکز تماس به همراه تعداد ارقام آن را وارد میکنیم.شماره ارقام میبایست با علامت / از هم جدا شوند به شکل زیر دقت کنید:

multi_site

5- برای مسیر دهی تماس های خروجی نیز میبایست در بخش Advanced>routing یک Route مطابق با شکل زیر بنویسیم.در خط اول تعیین کردیم که تماس های گرفته شده از داخلی های سرور به سمت خط شهری هدایت شوند و در خط دوم پیش شماره را از شماره اصلی حذف نموده ایم.در صورت نیاز به استفاده داخلی های الستیکس از خطوط شهری مرکز تماس نیوراک, میبایست پیش شماره 668 را قبل شماره مورد نظر اضافه کنند:

routing_table_om

تذکر:در صورت نیاز به استفاده داخلی های الستیکس از خطوط شهری مرکز تماس نیوراک, میبایست از پیش شماره ای به غیر از 9 استفاده  شود.