در این آموزش نحوه برقراری ترانک بین  گیت وی ویپ نیوراک مدل FXO و مرکز تماس نرم افزاری FreePBX13را بررسی میکنیم:

1-ابتدا وارد پنل وب سرور شده ، در بخش Connectivity>trunk , یک Sip Trunk ایجاد میکنیم.سپس تنظیمات این بخش  را همانند دو عکس زیر انجام می دهیم(لازم به ذکر است که در نسخه جدید FreePBX13 پورت SIP به صورت پیش فرض 5160 در نظر گرفته شده است که این پورت را میتوان در تنظیمات سرور تغییر داد که در این مثال از پورت 5160 استفاده شده است):

1_freepbx

2_freepbx

2-حال برای مسیر دهی تماس های خروجی وارد بخش Outbound Route شده و یک route تعریف میکنیم(مطابق دو شکل زیر):

3_freepbx

3_2_freepbx

3-برای مسیردهی تماس های ورودی نیز میبایست یک Inbound Route بسازیم.وارد بخش Conectivity>Inbound Route شده و یک Inbound درست میکنیم،در این سناریو فرض شده است که تماس های ورودی به داخلی 800 منتفل شود. میتوان Destination را IVR/queue/ring groupو... در نظر گرفت:

4_freepbx

5-وارد پنل وب گیت وی شده و  در بخش Basic>Sip ، تنظیمات زیر را وارد میکنیم(لازم به ذکر است که در نسخه جدید FreePBX13 پورت SIP به صورت پیش فرض 5160 در نظر گرفته شده است که این پورت را میتوان در تنظیمات سرور تغییر داد که در این مثال از پورت پیش فرض SIP گیت وی را به 5160 تغییر داده ایم ):

5_freepbx

6-در بخش Trunk>Phone Number میبایست Trunk name که در سرور تعریف نموده ایم برای پورت های گیت وی تعریف کنیم:

6_freebbx

7-در بخش Trunk>feature میبایست شماره DID که در بخش Inbound route سرور ساخته ایم را برای پورت های گیت وی تعریف کنیم.بسته به تعداد پورت های گیت وی که خط شهری به آن وصل شده است این بخش میبایست تکمیل گردد. 

HX4___Inbound_handle_config

8-حال برای مسیر دهی تماس های خروجی میبایست در بخش Routing table گیت وی Route بنویسم همانند شکل زیر تعریف میکنیم که شماره هایی که از Ip سرور گرفته میشود به سمت گیت وی (خط های شهری)  هدایت شود:

8_freepbx

9-اگر تمامی مراحل بالا را درست انجام داده باشید مشاهده میکنید که در بخش status>call status گیت وی وضعیت پورت ها به حالت Register sucess تغییر کرده است.

9_freebbx