برای استفاده از این قابلیت  ابتدا وارد محیط وب آی پی فون شده و سپس وارد بخش  Phone >web dial میشویم سپس از بخش line selection داخلی مورد نظر را انتخاب کرده و در بخش dial number شماره مورد نظر را وارد میکنیم و در نهایت بر روی dial کلیک میکنیم.برای قطع تماس نیز میتوان بر روی Hang up کلیک کرد:

dial