نمایش منو
1 تا 6 از 6 محصول محصولات
 • گیتوی ویپ نیوراک MX8G-8FXO

  گیتوی ویپ نیوراک MX8G-8FXO

  گیتوی ویپ Newrock مدل نیوراک MX8G-8FXO گیتوی FXO نیوراک مدل MX8G-8FXO با 8 پورت FXO به عنوان مبدل تلفنی بین  خطوط شهری PSTN و VoIP استفاده می شود. موارد کاربرد نیوراک MX8G-8FXO برای انتقال خطوط شهری از یک نقطه به نقطه دیگر به عنوان مبدل FXO خط شهری برای مراکز تلفن IP-PBX
  قیمت : ۹,۶۵۰,۰۰۰
 • گیتوی ویپ نیوراک MX8G-8S

  گیتوی ویپ نیوراک MX8G-8S

  گیتوی ویپ Newrock مدل نیوراک MX8G-8S گیتوی FXS نیوراک مدل MX8-8FXS با 8 پورت FXS به عنوان مبدل تلفنی ATA برای تبدیل تلفن های آنالوگ به VOIP استفاده می شود. موارد کاربرد نیوراک MX8G-8S برای انتقال خطوط شهری از یک نقطه به نقطه دیگر به عنوان مبدل ATA برای تبدیل تلفن معمولی به IP-PHONE برای تبدیل SIP Phone به تلفن آنالوگ ...
  قیمت : ۶,۱۰۰,۰۰۰
 • گیتوی ویپ نیوراک HX440G

  گیتوی ویپ نیوراک HX440G

  گیتوی ویپ Newrock مدل نیوراک HX440G گیتوی FXO نیوراک مدل HX440G با 4 پورت FXO به عنوان مبدل تلفنی بین  خطوط شهری PSTN و VoIP استفاده می شود. موارد کاربرد نیوراک HX440G برای انتقال خطوط شهری از یک نقطه به نقطه دیگر به عنوان مبدل FXO خط شهری برای مراکز تلفن IP-PBX
  قیمت : ۴,۷۰۰,۰۰۰
 • گیتوی ویپ نیوراک HX420G

  گیتوی ویپ نیوراک HX420G

  گیتوی ویپ Newrock مدل نیوراک HX420G گیتوی FXO نیوراک مدل HX420G با 2 پورت FXO به عنوان مبدل تلفنی بین  خطوط شهری PSTN و VoIP استفاده می شود. موارد کاربرد نیوراک HX420G برای انتقال خطوط شهری از یک نقطه به نقطه دیگر به عنوان مبدل FXO خط شهری برای مراکز تلفن IP-PBX
  قیمت : ۳,۵۰۰,۰۰۰
 • گیتوی ویپ نیوراک HX404G

  گیتوی ویپ نیوراک HX404G

  گیتوی ویپ Newrock مدل نیوراک HX404G گیتوی FXS نیوراک مدل HX404G با 4 پورت FXS به عنوان مبدل تلفنی ATA برای تبدیل تلفن های آنالوگ به VOIP استفاده می شود. موارد کاربرد نیوراک HX404G برای انتقال خطوط شهری از یک نقطه به نقطه دیگر به عنوان مبدل ATA برای تبدیل تلفن معمولی به IP-PHONE برای تبدیل SIP Phone به تلفن آنالوگ ...
  قیمت : ۳,۲۰۰,۰۰۰
 • گیتوی ویپ نیوراک HX402G

  گیتوی ویپ نیوراک HX402G

  گیتوی ویپ Newrock مدل نیوراک HX402G گیتوی FXS نیوراک مدل HX404G با 2 پورت FXS به عنوان مبدل تلفنی ATA برای تبدیل تلفن های آنالوگ به VOIP استفاده می شود. موارد کاربرد نیوراک HX402G برای انتقال خطوط شهری از یک نقطه به نقطه دیگر به عنوان مبدل ATA برای تبدیل تلفن معمولی به IP-PHONE برای تبدیل SIP Phone به تلفن آنالوگ ...
  قیمت : ۲,۶۰۰,۰۰۰
سامانه وبلاگ شرکت فراسا
سامانه پشتیبانی شرکت فراسا