در این آموزش قصد داریم که بتوان تشخیص داد که دستگاه مورد نظر مربوط به چه سری بود و حافظه آن چه مقدار است :

1-putty را باز کرده و به دستگاه تلنت میزنیم:

p1_min

 2-پس از متصل شدن برای وارد شدن از نام کاربری root و پسورد voipgateway استفاده میکنیم:

p2

 3- سپس با استفاده از دستور cat etc/bin_version مدل دستگاه رو به دست می آوریم:

p3

 4- حال نام به دست آمده را با جدول زیر مقایسه میکنیم:

p4

 تذکر: شما نمیتوانید فایل bin با 8 مگابایت فلش را بر روی دستگاه 16 مگابایت فلش و یا برعکس نصب کنید.